vergoedingen

voor particulieren

Coaching wordt door de meeste zorgverzekeringen niet vergoed. Dat maakt dat coaching voor particulieren vaak een (te) dure aangelegenheid wordt. Toch zijn er een heel aantal manieren om coaching  (gedeeltelijk) vergoed te krijgen:

 

Neem contact op met je zorgverzekering. Mogelijk wordt coaching toch (deels) vergoed door het in de aanvullende zorgverzekering onder counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen weg te zetten.

Ga in gesprek met je werkgever, leidinggevende of HR manager. Hij/zij heeft een budget voor scholing. Vaak zijn de kosten van een training of cursus hoger dan die van coaching. Daarnaast wordt coaching over het algemeen als effectiever dan een training/cursus ervaren. De werkgever heeft ook de plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de Psychosociale arbeidsbelasting. Onderzoek wat er beschreven staat en geregeld is in de organisatie waarin je werkt en ga in gesprek met je leidinggevende, vertrouwenspersoon of iemand van HRM en maak je behoefte aan ondersteuning bekend.

Neem contact op met de bedrijfsarts in het kader van burn-out preventie.

Heb je een arbeidsongeschiktheids verzekering? Dan is het waarschijnlijk mogelijk om een coachingstraject vergoed te krijgen als dat gericht is op re-integratie.

Bij de belastingdienst kun je als particulier de kosten als scholingskosten laten aftrekken. Belangrijk is dan wel dat de coaching een ‘leertraject’ is, gericht op je (toekomstig) beroep of het op peil houden of verbeteren van je kennis en vaardigheden om je positie te behouden of om hogerop te komen.

Vraag een PGB aan. Via een Persoonsgebonden Budget is het mogelijk om coaching vergoed te krijgen.

In het geval je een uitkering krijgt, kun je contact opnemen met het UWV. In het kader van herstel en re-integratie is het mogelijk om gebruik te maken van een budget. Hiervoor moet dan een Individuele Re-integratie Overeenkomst gesloten worden. Als je ziek thuis zit, moet er in de 6e ziekteweek (Wet Poortwachter) een plan opgesteld worden (UWV i.s.m. je werkgever) om weer te re-integreren. Coachingstrajecten kunnen in dit plan worden opgenomen en daarmee worden ze vergoed.

voor ondernemers

Er zijn meerdere mogelijkheden om jouw kosten te vergoeden:

Aftrekbaar van de Inkomsten- en Omzetbelasting. De training  is aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er . Als Ondernemer of als officieel geregistreerd ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de Inkomsten Belasting en de omzetbelasting is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

Coaching met subsidie. Per provincie worden er onder voorwaarde subsidies beschikbaar gesteld. Voor coaching in bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland is subsidie beschikbaar in de vorm van coachingsvouchers en IkStartSmart.

Opleiding met subsidie. De Provincie Overijssel heeft voor ZZP-ers onder bepaalde voorwaarden een subsidie van € 1.000 euro beschikbaar gesteld (de scholingsvoucher)om jezelf verder te bekwamen in je vakgebied. Dit is geen omscholing, geen ondernemersvaardigheden, maar hiermee kun je je vak verder ontwikkelen. Hiermee kun je bijvoorbeeld leren om jouw beroepskwalificaties als zelfstandig professional te verbeteren.

Verandertrajecten met subsidie. Ook voor verandertrajecten binnen bedrijven en in de zorg zijn subsidies te verkrijgen.

ESF subsidie voor vitaliteit. Het Europees Sociaal Fonds heeft aangekondigd om tot zeker 2020 subsidie te verstrekken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Met deze subsidie kunnen bedrijven en instellingen helpen de vitaliteit van hun medewerkers te vergroten. En er is nog meer goed nieuws, want waar de subsidie vorig jaar 10.000 euro was, is dat voor 2018 12.500 euro geworden. Voor het tijdvak wat er binnenkort komen gaat is er 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De subsidie moet gebruikt worden voor het starten van en adviestraject of het implementeren van een advies en verbetering afgestemd op jouw personeel. Het gaat hierbij om advies en/ of implementatie vanuit een externe.

Zijn er ook subsidies verkrijgbaar voor andere trajecten? Zeker wel. Meer weten? laat het me gerust weten.

Heb je vragen of wens je graag een afspraak. Laat het me graag weten.

IlseSchoemaker.nl eet koekies

Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Privacy policy | Sluit banner
Instellingen